Database migration – fast and easy with Flyway and Spring Boot

Migracja jest wręcz niezbędna. To dzięki niej mamy pewność że schemat naszej bazy danych na produkcji jest aktualny. Ułatwia współpracę zespołów developerskich, pozwala łatwo wersjonować strukturę.

Obecnie do dyspozycji mamy wiele rozwiązań, bardzo dużo z nich jest cross platformowych, nie jest dedykowana pod konkretną technologię oraz wspiera wiele współczesnych silników bazodanowych. Pliki migracyjne mogą być w wielu różnych formatach. W rozwiązaniach obsługujących równocześnie kilka różnych baz danych wciąż popularna jest konfiguracja za pomocą XML’a (m.in. LiquiBase). Mimo większej czasochłonności podczas ich przygotowywania niż w przypadku skryptów migracyjnych  napisanych w sql, często bywa to przewagą nad innymi rozwiązaniami. Dlaczego ? W takim podejściu narzędzie migracyjne generuje skrypty sql specyficzne dla wybranej, używanej bazy danych. Podczas gdy pisząc je samodzielnie musielibyśmy przygotować N wersji tego samego skryptu dla różnych silników. Continue reading “Database migration – fast and easy with Flyway and Spring Boot”