Spring Data JPA with Spring Boot – really fast start

Jakiś czas temu zrobiłem wstęp do Spring Boot. Nadeszła pora aby pójść krok dalej i rozpocząć persystencje danych w relacyjnej bazie danych z jego pomocą. Persystencje? Dla niektórych brzmi to groźnie, niezrozumiale. Oznacza to zapis danych w ściśle określony sposób, w zdefiniowanych strukturach. Jest to niezwykle łatwe i szybkie dzięki starterom dostarczanym przez Spring Boota. Continue reading “Spring Data JPA with Spring Boot – really fast start”