Logging in software development – it’s really unnecessary ?

O słuszności logowania zdarzeń  i wyjątków nie trzeba nikomu mówić, ale jak robić to dobrze ? Najprostsze logowanie błędów w javie można obsłużyć za pomocą strumieni out i err, ale czy to wszystko ? Czy wypisanie na standardowe wyjście stack trace jest dobrym i wystarczającym rozwiązaniem ? Otóż… czasami tak. Ale można to zrobić lepiej

I tu z pomocą przychodzą nam biblioteki takie jak java.util.logging(Java API),  log4j, logback, log4j2 czy fasada SLF4J. Wszystkie biblioteki ułatwiają znacznie pracę z logami, poprzez dostarczenie implementacji. Dla przeciętnego programisty oznacza to jedynie dodanie zależności do projektu oraz odpowiedniej konfiguracji. Większość loggerów umożliwia konfigurację przy pomocy xml, pliku properties lub programową w javie lub groovy. Continue reading “Logging in software development – it’s really unnecessary ?”